Zespół Stress Care

Wiktoria Kanciak
Kierownik zespołu
Nadzór nad projektem, Sekcja Badań i Rozwoju Platformy

Studentka studiów magisterskich na kierunku Inżynieria Materiałowa, Absolwenta kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Politechnika Poznańska

Małgorzata Kaczmarek
Członek Zespołu
Koordynatorka szkoleń stacjonarnych i online.

Studentka studiów magisterskich na kierunku Inżynieria Zarządzania. Absolwenta studiów inżynierskich na kierunku Inżynieria Zarządzania Politechnika Poznańska. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Marek Walczyński
Członek Zespołu
Sekcja Badań i Rozwoju Platformy

Student studiów magisterskich na kierunku Inżynieria Zarządzania, absolwent kierunku logistyka I i II stopnia na Politechnice Poznańskiej