Obszar badań

W ramach problemu stresu cyfrowego wyróżniliśmy 5 obszarów badań, które mają istotny wpływ na określenie stresorów występujących na stanowisku pracy:

1. Obszar Ergonomii
Wiemy jak duże ma znaczenie odpowiednio przygotowane stanowisko pracy. Każde stanowisko powinno być dopasowane do pracownika. W ten sposób zmniejszamy ryzyko chorób przewlekłych związanych z wadami postawy i problemami zdrowotnymi w przyszłości. Badany może ocenić w skali komfort pracy na stanowisku w tym szczegółowo określić elementy wyposażenia jakie powinny zostać poprawione.
2. Obszar Komunikacji
Przekazywanie informacji to codzienność każdego pracownika. Skupiamy się jak często odbywają się spotkania, w jakiej formie, czas trwania. Badane są także z jakich narzędzi do komunikacji korzysta pracownik oraz czy otrzymuje informacje także po godzinach pracy.
3. Obszar Kultury i Wartości Organizacji
Wartości i tradycje są ważne w każdej firmie czy organizacji. Istotne jest również wpływ pracy na życie prywatne pracownika. Zbadamy także relacje między pracownikami i z jakich benefitów korzystają Twoi pracownicy.
4. Obszar samopoczucia i zdrowia psychicznego pracownika
Najważniejszy obszar w którym zapytamy pracownika o samopoczucie, zdrowie mentalne i fizyczne. Otrzyma również pytania związane z zaspokajaniem podstawowych potrzeb, jak korzysta z przerwy i w jaki sposób dba o swoją kondycję.
5. Obszar zadań na stanowisku i obszar pracy
Ilość zadań jaką otrzymuje pracownik ma istotny wpływ na poziom stresu. Ważnymi informacjami jest wymiar czasu pracy, w jakim trybie świadczona jest praca oraz ilość informacji jaką otrzymuje pracownik od współpracowników czy klientów.