Metodologia

Opracowana przez nasz zespół metody i narzędzia badawcze umożliwiają zbadanie poziomu stresu, wyróżnienie czynników ryzyka, rekomendację zmian i ich utrzymanie przy pomocy zaprojektowanej przez Nas platformy.

  1. Arkusz badawczy składający się z pytań ogólnych i arkusze dotyczące jednego z pięciu obszarów badawczych. Umożliwiają zbadanie pracownika na jakie czynniki stresujące jest narażony. W jakim stopniu i w jakim stopniu wpływają na jego zdrowie i otoczenie w pracy jak również w domu.
2. Analiza i rekomendacja zmian. Na podstawie udzielonych odpowiedzi określamy jakie czynniki stresujące najmocniej wpływają na pracownika, wykonujemy szczegółowe pomiary jeżeli jest to potrzebne np. dla obszaru ergonomicznego i proponujemy możliwe do przeprowadzenia zmiany. Szacujemy koszty finansowe i wpływ jaki będą mieć na organizację. W przypadku akceptacji zmian do przeprowadzenia rozpoczynamy wdrażanie rozwiązań. Proces wdrażania może potrwać od 1 do 3 miesięcy w zależności od zakresu prac. W tym samym czasie przeprowadzane są szkolenia dla menadżerów i pracowników w określonych obszarach wynikających z ankiet.
3. Utrzymanie zmiany przy pomocy Platformy Stress Care. Platforma oferująca dostęp do szkoleń z zakresu organizacji pracy i stanowiska, narzędzi i metod przydatnych w celu poprawy pracy. W przyszłości zapewni także dostęp do specjalistów z zakresu zdrowia mentalnego i fizycznego. Dodatkowo będzie zawierać elementy grywalizacji co pozwoli na rywalizowanie działów, a nawet całej firmy w utrzymaniu równowagi od pracy przy komputerze.